Lammasmaailma

Sisäloistorjunta on suunnitelmallista

Vaara: Voimakkaat sisäloistartunnat aiheuttavat suuria kasvutappioita. Väärin annetut tai peräti turhat lääkitykset häiritsevät eläinten immuniteetin kehittymistä ja lisäävät lääkeresistenssin riskiä.

Ehkäisy: Lampolan tartuntatason ja laidunten loiskuormituksen selvittäminen edellyttävät kohdennettua, oikein ajoitettua näytteenottoa. Pitkäjänteinen loistorjunta vaatii suunnitelman, jota varten on arvioitava nykyiset laiduntamiskäytännöt ja muut eläinten hoitokäytännöt loistartuntojen ehkäisyn kannalta. Suunnitelman tulee sisältää myös loistorjunnan onnistumisen seuranta ja sitä on päivitettävä vuosittain.


Kommentointi on suljettu