Lammasmaailma

Teurasruhoissa tavoitellaan laatua

Vaara: Yli-ikäiset, alipainoiset, rasvoittuneet, rasittuneet tai likaiset eläimet ovat laatuvirheitä ja aiheuttavat tuotantotappioita.

Ehkäisy: Tulokset paranevat, kun laatua mitataan ja sille asetetaan tavoitteita. Kannattavan tuotannon vähimmäistavoitteina voidaan pitää teuraskaritsoiden min. 18 kg teuraspainoa alle 8 kuukauden iässä, EUROP-luokkaa O tai parempi ja rasvaluokkaa 2. Asetetun kasvutavoitteen seuraaminen edellyttää säännöllisiä punnituksia. Stressin vähentämiseksi on teuraat erotettava omaksi ryhmäkseen jo kuljetusta edeltävänä päivänä. Niille on tarjottava riittävästi juomavettä. Teurastushygienia paranee, jos karitsoiden mahanalustat on keritty lantiosta kaulaan asti.


Kommentointi on suljettu