Lammasmaailma

Uuhet ruokitaan oikein

Vaara: Suomenlammasuuhen monisikiötiineydet ja imetysaika edellyttävät hyvää ruokinnan suunnittelua. Onnistunut ruokinta varmistaa myös uuhien ja karitsoiden hyvinvointia. Laihat eläimet eivät pysty ravitsemaan sikiöitään eivätkä imettämään karitsoitaan riittävästi. Lihavuus ja laihuus heikentävät kiimoja ja altistavat raskausmyrkytykselle tiineyden loppuvaiheessa. Suomenlampaan liian myöhään aloitettu kunnostus voi helposti johtaa haitallisen suuriin vuonueisiin. Suuret painovaihtelut tuotantokierron aikana rasittavat uuhen elimistöä.

Ehkäisy: Tuotantovaiheen mukainen ruokinta onnistuu parhaiten, kun
– uuhet kuntoluokitetaan säännöllisesti
– uuhille tehdään tiineystarkastus ja sikiölaskenta 50-70 vuorokauden tiineydessä
– rehun tuotantovaikutus ja säilönnällinen laatu analysoidaan
– lopputiineille uuhille laaditaan ruokintasuunnitelma, joka perustuu uuhien ikään, elopainoon, kuntoluokkaan, tiineysvaiheeseen, sikiöiden määrään, parhaan säilörehusadon rehuarvoihin ja täydennysrehujen koostumukseen
– korkeatuottoisimpien uuhien riittävä energiansaanti todetaan seerumista tehtävällä ketoaineiden mittauksella neljä viikkoa ennen karitsointia; tarvittaessa ruokintaa korjataan


Kommentointi on suljettu