Lammasmaailma

Akuutit/tarttuvat taudit ehkäistään ennalta

Vaara: Lampolaan päätyneet uudet taudinaiheuttajat ja herkässä tuotantovaiheessa olevien eläinten hoito- ja ruokintavirheet voivat aiheuttaa huomattavaa, äkillistä sairastuvuuden lisääntymistä. Hyvin nopeasti eteneviä tauteja voivat olla mm. listerioosi, akuutti utaretulehdus, karitsoiden akuutti suolistomyrkytys (klostridioosi), kokkidioosi-ripuli, karitsointihalvaus (hypokalsemia) ja tiineysmyrkytys. Kuolleisuus nousee, vaikka eläimiä ehdittäisiinkin lääkitä.

Ehkäisy: Ennaltaehkäisy perustuu huolelliseen diagnoosiin ja taudille altistavien tekijöiden poistamiseen lampolasta tai vähentämiseen merkityksettömälle tasolle. Myös tautisuojaus on suunniteltava; tärkeimpiä käytännön toimia ovat ostoeläinten karanteeni ja vierailijoille tarjottava suojavaatetus. Lue ohje: Ostoeläinten karanteeni ja sopeutus

Sisäloistorjunta on suunnitelmallista

Vaara: Voimakkaat sisäloistartunnat aiheuttavat suuria kasvutappioita. Väärin annetut tai peräti turhat lääkitykset häiritsevät eläinten immuniteetin kehittymistä ja lisäävät lääkeresistenssin riskiä.

Ehkäisy: Lampolan tartuntatason ja laidunten loiskuormituksen selvittäminen edellyttävät kohdennettua, oikein ajoitettua näytteenottoa. Pitkäjänteinen loistorjunta vaatii suunnitelman, jota varten on arvioitava nykyiset laiduntamiskäytännöt ja muut eläinten hoitokäytännöt loistartuntojen ehkäisyn kannalta. Suunnitelman tulee sisältää myös loistorjunnan onnistumisen seuranta ja sitä on päivitettävä vuosittain.

Pikkukaritsoiden ravinnonsaantia valvotaan

Vaara: Alipainoiset pikkukaritsat kylmettyvät helposti. Epähygienia aiheuttaa kuolleisuutta. Uuhen riittämätön maidontuotanto hidastaa kasvua.

Ehkäisy: Karitsoiden kasvua ja kuolleisuutta seurataan. Hyvät tunnusluvut kuvaavat mm. sitä, että uuhen ruokinnassa on onnistuttu. Vastasyntyneiden valvonta onnistuu parhaiten, kun uuhet pidetään karitsointikarsinassa 2-4 (5) päivää karitsoinnista. Pikkukaritsoiden hygieniaa, lämpöä ja maidonsaantia valvotaan tarkasti aina 1-2 viikon ikään asti. Valvontatyö ja uuhien tarkka ruokinta onnistuvat, kun uuhia karitsoineen ei hoideta liian suurissa ryhmissä.

Lampolaolosuhteet katselmoidaan

Vaara: Eläinten ja hoitajien hyvinvointi voi vaarantua liian kosteassa, ahtaassa ja työvaltaisessa tilassa.

Ehkäisy: Huolehditaan vaatimusten mukaisista pinta-aloista. Karsinarakenteiden on oltava muunneltavissa ruokintaryhmien mukaisesti. Juomaveden riittävän annostelun on tapahduttava helposti, yleensä juoma-automaateista. Kuivituksen tulee riittää koko sisäruokintakaudeksi.