Lammasmaailma

LAMMASMAAILMAN VALMENNUS-2020

”Kokonaisuus ratkaisee! lammasterveydenhuollossa”

Ilmoittaudu viimeistään 10.2.2020

Valmennus-2020 tähtää kaikki tärkeät kriittiset osa-alueet kattavaan terveydenhuolto-suunnitelmaan. Laadun takeeksi tarjoamme KelpolammasTM –laatumerkin. Laatumerkkitiloilla työskennellään terveiden ja hyvinvoivien eläinten kanssa ja hyödynnetään tärkeissä työvaiheissa parhaita käytäntöjä – dokumentoidusti. Hyvinvoivat eläimet ja monimuotoistuva ympäristö tuottavat iloa niin työn tekijöille kuin asiakkaille. Kelpolammastilat ovat kestävän lammastalouden polulla ja tuottavat yhdenmukaista laatua koko lihaketjuun. Kestävän lammasketjun menestymisen avainsanoja ovat tehokkuus järjestelmätasolla, ekosysteemin monimuotoisuus ja eläinten hyvinvointi. Näitä tahdomme edistää!

VALMENNUKSEN AIKATAULU JA TOTEUTUS:

Helmikuu: la 15.2./22.2. 2020 klo 10-14, lähivalmennus ryhmänä, kaksi samansisältöistä tilaisuutta eri paikkakunnilla

Maaliskuu: Tilakäynti erikseen sovittavana ajankohtana

Huhtikuu: to 23.4.2020 klo 10-13, ryhmän työpaja yhteistyötilalla

Toukokuu: ti 12.5.2020 klo 9.30-11.30, etävalmennus ryhmänä

Kesäkuu: ti 2.6.2020 klo 10-13, avoin seminaari kaikille lampureille

Heinäkuu: Tilan etävalmennus erikseen sovittavana ajankohtana (1,5 h)

Elokuu: la 15.8.2020 klo 9.30-11.30, etävalmennus ryhmänä

Syyskuu: ti 15.9.2020 klo 10-13.30, ryhmän työpaja yhteistyöteurastamolla

Lokakuu: la 17.10.2020 klo 9.30-11.30, etävalmennus ryhmänä

Marraskuu: Tilan etävalmennus erikseen sovittavana ajankohtana (1,5 h)

Joulukuu: Tilakäynti erikseen sovittavana ajankohtana

Tammikuu 2021: Valmennuksen päätösjuhla

Ryhmät jaetaan maantieteellisesti niin, että lähivalmennuspäivät voidaan toteuttaa kohtuullisen etäisyyden päässä osallistujista. Helmikuun valmennukseen voi osallistua joko Kangasalla (15.2.) tai Loimaalla (22.2.). Valmennuksen päävastuun kantaa Lammasmaailman eläinlääkäri Johanna Rautiainen. Työpajat järjestetään yhteistyössä pienteurastamoiden ja yhteistyölampoloiden kanssa, kesäkuun seminaari luomunurmiviljelyn ja maisemanhoidon neuvonnan ammattilaisten kanssa.

VALMENNUKSEN TEEMAT:

Helmikuu: ”Parhaat edellytykset karitsoiden terveeseen kasvuun laitumella”. Sisäloistorjunta ratkaistaan laitumella ja laidunnussuunnitelma on työkalu karitsoiden terveyden ja kasvun turvaamiseen. Sähköisen TH-suunnitelman laatiminen aloitetaan osista ”Pässikaritsoiden vieroitus” (VI) ja ”Uuhikaritsoiden laidunnus ja vieroitus” (VII). Maaliskuussa kootaan tilalla tarvittavat esitiedot laidunnussuunnitelmaa varten; käytettävissä olevat laidunlohkot, tulevan kesän laidunnusryhmät, aiempien vuosien loisseurannan tulokset. Tuotoksena lampurin stressiä vähentävä ”laidunkauden lukujärjestys”. Huhtikuussa kalibroidaan kuntoluokituskädet työpajassa. Järjestelmällinen kuntoluokitus on välttämätön työkalu ruokinnan onnistumisen seuraamiseen. Toukokuu: ”Johda lampolasi terveyttä suunnitellusti”. Uuhen vuosi alkaa terveiden ja hyvien emien valinnalla. Kiimojen synkronoinnilla tavoitellaan 4 vk karitsointijaksoa. Siitospässien astumisterveys varmistetaan 2 kk ennen astutuskautta. Oikeat karanteenikäytännöt suojaavat lampolaa eläinostojen yhteydessä. TH-suunnitelmassa keskitytään osiin ”Valinta ja kunnostus” (I) ja ”Kiimojen synkronointi” (II). Kesäkuun seminaarissa käydään läpi tuottavan luomunurmiviljelyn parhaita käytäntöjä sekä maisemanhoitolaidunnuksen integroimista laidunkiertoon. Heinäkuun tilavalmennus toteutetaan sellaisena ajankohtana, jona laiduntilanteen päivittäminen on kriittisintä. Elokuussa keskitytään uuhen tuotantovaiheen mukaiseen ruokintaan; tiineysultraus, kuntoluokitus, ruokintaryhmät, erityistarkkailtavat uuhet, kriittiset olosuhderatkaisut, emän ja karitsoiden yhteispeli. Keskitytään TH-suunnitelman osiin ”Tiineysultraus ja sikiölaskenta” (III), ”Tunnutus” (IV) ja ”Imetyskyvyn ylläpito” (V). Syyskuu: ”Älä arvaa ja toivo, vaan kokeile ja punnitse”. Työpajassa harjaannutaan teuraskypsyyden tunnusteluun. Lokakuun virtuaalivalmennuksessa mennään terveydenhuolto-ohjelman ytimeen: ”Tuottavuus lampolassa paranee, kun laatua varmistetaan prosessiajattelun ja kriittisten pisteiden valvonnan keinoin ja hoitokäytäntöjä pyritään jatkuvasti parantamaan”. Marraskuun tilavalmennuksessa viimeistellään TH-suunnitelmaa ja asetetaan mittarit. Joulukuu: ”Paras investointisi eläinterveyteen ja rehupanosten kohdentamiseen”. UuhineuvolaTM –tilakäynti. Tammikuussa 2021 juhlitaan kokonaisuuden hallintaa ja sitä osoittavaa KelpolammasTM-laatumerkkiä.

LASKUTUS: Valmennuksesta laskutetaan tilakohtaisesti korkeintaan 25 tuntia (á 63 eur + ALV 24%).  Laskutus kolmen kuukauden välein toteutuneiden tuntien ja ryhmäkokojen mukaan. Lisäksi laskutetaan toteutuneet matkakulut (0,43 eur/km + ALV 24%). Voit hyödyntää koko summalle tai osalle sitä NEUVO-2020 -tukea. Osallistujien määrä 5-10 tilaa / valmennusryhmä.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET: Ilmoittaudu valmennukseen  10.2.2020 mennessä. (ilmoittautuminen on päättynyt)

OSALLISTU ARVONTAAN: Voit voittaa teoksen ”Sheep Signals. A practical guide to animal-focused sheep husbandry”. Teos sisältää paljon informatiivisia kuvia ja piirroksia. Arvonta suoritetaan 11.2.2020. (osallistuminen on päättynyt ja arvonta suoritettu)

Lue lisää lammasterveydenhuollosta.

Lue lisää kestävästä lammastaloudesta.

Kysy lisää valmennuksesta: info@lammasmaailma.fi