Lammasmaailma

 

Kelpovalmennus 2020

”Kokonaisuus ratkaisee! lammasterveydenhuollossa”

Kevään toinen valmennuskierros, ilmoittaudu 30.3. mennessä!

Valmennus-2020 tähtää kaikki tärkeät kriittiset osa-alueet kattavaan terveydenhuolto-suunnitelmaan. Laadun takeeksi tarjoamme KelpolammasTM –laatumerkin. Laatumerkkitiloilla työskennellään terveiden ja hyvinvoivien eläinten kanssa ja hyödynnetään tärkeissä työvaiheissa parhaita käytäntöjä – dokumentoidusti. Hyvinvoivat eläimet ja monimuotoistuva ympäristö tuottavat iloa niin työn tekijöille kuin asiakkaille. Kelpolammastilat ovat kestävän lammastalouden polulla ja tuottavat yhdenmukaista laatua koko lihaketjuun. Kestävän lammasketjun menestymisen avainsanoja ovat tehokkuus järjestelmätasolla, ekosysteemin monimuotoisuus ja eläinten hyvinvointi. Näitä tahdomme edistää!

VALMENNUKSEN AIKATAULU JA TOTEUTUS:

Huhtikuu: La 4.4./ Ke 8.4. 2020 klo 10-14, päivät eivät siirry, mutta tilaisuudet muuttuvat lähivalmennuksesta ryhmän etävalmennukseksi

Huhtikuu: Tilan etävalmennus erikseen sovittavana ajankohtana

Toukokuu: Ryhmän työpaja yhteistyötilalla, klo 10-13 PÄIVÄ TARKENTUU

Toukokuu: Ti 12.5.2020, ap tai ip (2 h), etävalmennus ryhmänä

Kesäkuu: Ti 2.6.2020 klo 10-13, avoin seminaari kaikille lampureille

Heinäkuu: Tilan etävalmennus erikseen sovittavana ajankohtana (1,5 h)

Elokuu: La 15.8.2020, ap tai ip (2 h), etävalmennus ryhmänä

Syyskuu: Ti 15.9.2020 klo 10-13.30, ryhmän työpaja yhteistyöteurastamolla

Lokakuu: To 8.10.2020, ap tai ip (2 h), etävalmennus ryhmänä

Marraskuu: Tilan etävalmennus erikseen sovittavana ajankohtana (1,5 h)

Joulukuu: Tilakäynti erikseen sovittavana ajankohtana

Tammikuu 2021: Valmennuksen päätösjuhla

Ryhmät jaetaan maantieteellisesti niin, että työpajat voidaan toteuttaa kohtuullisen etäisyyden päässä osallistujista. Valmennuksen päävastuun kantaa Lammasmaailman eläinlääkäri Johanna Rautiainen. Työpajat järjestetään yhteistyössä pienteurastamoiden ja yhteistyölampoloiden kanssa, kesäkuun seminaari luomunurmiviljelyn ja maisemanhoidon neuvonnan ammattilaisten kanssa.

VALMENNUKSEN TEEMAT:

Huhtikuun ryhmävalmennus: ”Parhaat edellytykset karitsoiden terveeseen kasvuun laitumella”. Sisäloistorjunta ratkaistaan laitumella ja laidunnussuunnitelma on työkalu karitsoiden terveyden ja kasvun turvaamiseen. Sähköisen TH-suunnitelman laatiminen aloitetaan osista ”Pässikaritsoiden vieroitus” (VI) ja ”Uuhikaritsoiden laidunnus ja vieroitus” (VII). Huhtikuun tilavalmennuksessa kootaan tilalla tarvittavat esitiedot laidunnussuunnitelmaa varten; käytettävissä olevat laidunlohkot, tulevan kesän laidunnusryhmät, aiempien vuosien loisseurannan tulokset. Tuotoksena lampurin stressiä vähentävä ”laidunkauden lukujärjestys”. Toukokuun työpajassa kalibroidaan kuntoluokituskädet. Järjestelmällinen kuntoluokitus on välttämätön työkalu ruokinnan onnistumisen seuraamiseen. Toukokuun ryhmävalmennus: ”Johda lampolasi terveyttä suunnitellusti”. Uuhen vuosi alkaa terveiden ja hyvien emien valinnalla. Kiimojen synkronoinnilla tavoitellaan 4 vk karitsointijaksoa. Siitospässien astumisterveys varmistetaan 2 kk ennen astutuskautta. Oikeat karanteenikäytännöt suojaavat lampolaa eläinostojen yhteydessä. TH-suunnitelmassa keskitytään osiin ”Valinta ja kunnostus” (I) ja ”Kiimojen synkronointi” (II). Kesäkuun seminaarissa käydään läpi tuottavan luomunurmiviljelyn parhaita käytäntöjä sekä maisemanhoitolaidunnuksen integroimista laidunkiertoon. Heinäkuun tilavalmennus toteutetaan sellaisena ajankohtana, jona laiduntilanteen päivittäminen on kriittisintä. Elokuun ryhmävalmennuksessa keskitytään uuhen tuotantovaiheen mukaiseen ruokintaan; tiineysultraus, kuntoluokitus, ruokintaryhmät, erityistarkkailtavat uuhet, kriittiset olosuhderatkaisut, emän ja karitsoiden yhteispeli. Keskitytään TH-suunnitelman osiin ”Tiineysultraus ja sikiölaskenta” (III), ”Tunnutus” (IV) ja ”Imetyskyvyn ylläpito” (V). Syyskuun työpaja: ”Älä arvaa ja toivo, vaan kokeile ja punnitse”. Työpajassa harjaannutaan teuraskypsyyden tunnusteluun. Lokakuun ryhmävalmennuksessa mennään terveydenhuolto-ohjelman ytimeen: ”Tuottavuus lampolassa paranee, kun laatua varmistetaan prosessiajattelun ja kriittisten pisteiden valvonnan keinoin ja hoitokäytäntöjä pyritään jatkuvasti parantamaan”. Marraskuun tilavalmennuksessa viimeistellään TH-suunnitelmaa ja asetetaan mittarit. Joulukuu tilavalmennus: ”Paras investointisi eläinterveyteen ja rehupanosten kohdentamiseen”. UuhineuvolaTM –tilakäynti. Tammikuussa 2021 juhlitaan kokonaisuuden hallintaa ja sitä osoittavaa KelpolammasTM-laatumerkkiä.

LASKUTUS:

Valmennuksesta laskutetaan tilakohtaisesti korkeintaan 25 tuntia (á 63 eur + ALV 24%).  Laskutus kolmen kuukauden välein toteutuneiden tuntien ja ryhmäkokojen mukaan. Lisäksi laskutetaan toteutuneet matkakulut (0,43 eur/km + ALV 24%). Voit hyödyntää koko summalle tai osalle sitä NEUVO-2020 -tukea. Osallistujien määrä 5-10 tilaa / valmennusryhmä.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET: Ilmoittautuminen on päättynyt 30.3.2020

Lue lisää lammasterveydenhuollosta.

Lue lisää kestävästä lammastaloudesta.

Kysy lisää valmennuksesta: info@lammasmaailma.fi