Lammasmaailma

Får Världen

Vi producerar fårhälsovårds rådgivningsservice.

Ifall du har frågor om fårhälsovård, ring veterinärens rådgivningsnummer: 0600 306 627. Samtalets pris är 2,54 euro/minut + nätavgift (inkl. moms 24 %). Bäst får man svar i telefonen vardagar kl. 9-19 och lördagar 10-16.

Vi gör parasitundersökningar för får, vilka baserar sig på provtagningar från utvalda djurgrupper. Samtidigt tolkar vi betydelsen av fynden och ger en veterinärs rekommendation för fortsatt behandling. Pris 32 euro / försändelse + moms. Beställ undersökningen samt provlådan direkt i nätbutiken. Provtagningsinstruktioner samt remisspapper hittar du här. Länken till elektronisk remiss här.

Vi gör dräktighetsmätningar på tackor och räknar foster. Räknandet av foster lyckas bäst då tackan har varit dräktig i 50-70 dygn. Vid den tiden ger vi en nöjdhetsgaranti. Timfakturering, minst 1 timme (70 euro + moms). Man kan undersöka 30-40 tackor per timme, beroende på antalet foster, hur lång tid det tar att läsa öronmärkena och de allmänna arrangemangen. Kilometerersättning från Ylöjärvi 0,44 euro/km + moms. Beställ servicen (gärna redan då du sätter baggen till tackorna) med en kontaktblankett eller här.

Vi gör hälsovårdsbesök. Utgående från besöket får du en hälsovårdsplan, vilken passar såväl för nybörjare som för erfarna professionella. I planen koncentrerar man sig på produktionens lönsamhet och verksamhet som förbättrar kvalitetsförsäkring eller på att lösa något aktuellt problem med hälsovården eller djurens välmående. Beroende av den använda tiden faktureras 126-252 euro + moms. Kilometerersättning från Ylöjärvi 0,44 euro/km + moms. Beställ med en kontaktblankett eller här.

Observera, att det finns artiklar också på svenska.