Lammasmaailma

Arkisto aiheelle ‘På svenska’

Tackrådgivning

Då det gått 50-70 dagar sedan betäckningen är det dags för tackrådgivning. Under ett besök är det möjligt att få väldigt mycket information om hur man säkerställer att tackorna och lammen mår bra under slutet av dräktigheten och under lammens första levnadsveckor, samt att säkerställa en bra start för lammens tillväxt. Denna tid uv produktionscykeln kan kallas för ett avgörande effektivitetshopp då det gäller att förbättra tidsanvändningen och lönsamheten.

Du får den bästa nyttan av tackrådgivningen om du först har sett till att baggen inte fått betäcka mera än 4-4,5 veckor. Före rådgivningsbesöket skall tackorna fasta minst 12 timmar. Under besöket granskas om tackorna är dräktiga, räknas fostrens antal och uppskattas deras ålder. Dessutom konditionsklassificeras tackorna och juvren kontrolleras så att det inte finns kroniska juverförändringar. Med hjälp av den här informationen kan tackorna grupperas i sådana utfodringsgrupper att man kan förebygga hälsoproblem p.g.a. undernäring eller felaktig näring. Övervakningen av lamningen underlättas av att man på förhand vet i vilken ordning tackorna kommer att lamma och hur många foster de har och dessutom av att alla tackor lammar under en rätt kort tid. Adoptioner kan planeras på förhand och de med juverproblem kan hållas under uppsikt.

Läs mera om hur lätt det är att i det digitala redskapet anteckna och utnyttja uppgifter du behöver. Det påminner också om kritiska arbetsskeden. Bruksanvisning för TH-Digiassari_180625

Börja konditionsklassificeringen två månader före betäckningen

Fårhuset verkar i samma rytm som tackornas produktionsår. För de flesta tackorna börjar produktionsåret under sensommaren. Från det och framåt är tackornas hälsa och välmående samt lammproduktion beroende av beslut som fattas i rätt tid. Felaktiga beslut leder till dåliga resultat, först i delmålsättningarna, så som att uppnå rätt konditionsklass, därefter i huvudmålsättningen: Lammproduktionen blir svagare än man önskat p.g.a. lammens låga födelsevikt och tackornas dåliga digivningsförmåga – eller till sjukdomar som är en följd av detta, juverinflammation eller koccidios.

Det första viktiga skedet i produktionsåret är att välja de tackor som har förutsättningar att förda upp en jämn lammkull. Att konditionsklassificera tackorna är nyckeln i valet. Det lönar sig att ta konditionsklassificeringen till en vana och att börja med det genast när lammen är avvanda. Ifall man hittar flera magra tackor, bör man sätta dem i kondition i god tid. Målsättningen bör vara att alla tackor har konditionsklass 3-3,5, redan tre veckor före betäckningen. På detta sätt säkerställer man att tackorna blir dräktiga och att moderkakorna utvecklas väl. Arbetet är långsiktigt och kräver uppföljning (= konditionsklassificering): Att ändra klass med 0,5 kräver ca 4 veckor.

Läs mera om hur det kan vara både lätt och roligt att skriva upp konditionsklasserna med det digitala redskapet, som du alltid kan ha i fickan. För att göra det lättare att se vilka som är magra och allra bäst behöver komma i kondition, är dessa tackor märkta med röd färg.

Testing