Lammasmaailma

Sisäloisten torjuntasuunnitelma asiakastilalle

Sisäloistaudit ovat maailmanlaajuisesti tärkein lammastuotannon kannattavuutta heikentävä tekijä. Viime vuosikymmenien kehitystä maailmalla ovat ilmentäneet kasvanut riippuvuus loislääkkeistä ja lääkeresistenssin hälyttävä yleistyminen. Samalla kuitenkin loisten epidemiologiaa ja resistenssin syntymekanismeja on opittu ymmärtämään paremmin. Loisten aiheuttamien ongelmien ehkäisyyn ja lääkitsemiseen on tullut uusia käytäntöjä ja ohjeita. Suomessa on toimittava ajoissa niin, etteivät loiset pääsee heikentämään kehittyvän lammastalouden kannattavuutta ja eläinten hyvinvointia.

Lammasmaailma edistää suunnitelmallista loistorjuntaa ja tekee tilauksesta myös sisäloisten torjuntasuunnitelmia.