Lammasmaailma

Suunnitelmallinen sisäloistorjunta (Lammasloisohjelma)

Sisäloistaudit ovat maailmanlaajuisesti tärkein lammastuotannon kannattavuutta heikentävä tekijä. Viime vuosikymmenien kehitystä maailmalla ovat ilmentäneet kasvanut riippuvuus loislääkkeistä ja lääkeresistenssin hälyttävä yleistyminen. Samalla kuitenkin loisten epidemiologiaa ja resistenssin syntymekanismeja on opittu ymmärtämään paremmin. Loisten aiheuttamien ongelmien ehkäisyyn ja lääkitsemiseen on tullut uusia käytäntöjä ja ohjeita. Suomessa on toimittava ajoissa niin, etteivät loiset pääsee heikentämään kehittyvän lammastalouden kannattavuutta ja eläinten hyvinvointia. Lue tarkemmin pitkäjänteisestä sisäloistorjunnasta.

Tutustu tuotteisiimme!

 

Uuhinäytteet
Karitsanäytteet
Uuhi- ja karitsanäytteet
Loistorjunta- tai laidunnussuunnitelma

Linkki sähköiseen loislähetteeseen

 

Ennen laidunkautta: Lampolan tartuntatason selvittäminen esitietojen ja uuhien näytteiden perusteella (UUHINÄYTTEET)

Teemme lampaiden loistutkimuksia, jotka perustuvat kohdennettuun, eläinryhmäkohtaiseen näytteenottoon. Samalla tulkitsemme löydösten merkityksen ja annamme esitietoihin perustuvan eläinlääkärin suosituksen jatkotoimista. Loisten munia kannattaa etsiä papanoista silloin, kun loiset ovat aktiivisia ja tuottavat munia. Uuhilla paras ajankohta on huhti-toukokuu karitsoinnin jälkeen ennen laitumelle laskua. Hinta 32 euroa / näytelähetys + ALV. Huom! Vältä laskutuslisä ja käytä sähköistä lähetettä. Ohjeet näytteiden lähettämiseen

Tilaa verkkokaupasta

 

Laidunten loiskuormituksen seuraaminen karitsoiden seurantanäytteiden perusteella (KARITSANÄYTTEET)

Teemme lampaiden loistutkimuksia, jotka perustuvat kohdennettuun, eläinryhmäkohtaiseen näytteenottoon. Samalla tulkitsemme löydösten merkityksen ja annamme esitietoihin perustuvan eläinlääkärin suosituksen jatkotoimista. Loisten munia kannattaa etsiä papanoista silloin, kun loiset ovat aktiivisia ja tuottavat munia. Karitsoilla paras ajankohta on silloin, kun alle vuoden laiduntamatta ollutta lohkoa on laidunnettu 3-4 viikkoa. Loistilanne kannattaa joka tapauksessa tarkistaa heinäkuun puolenvälin jälkeen tai viikkoa ennen vieroitusta. Hinta 32 euroa / näytelähetys + ALV. Huom! Vältä laskutuslisä ja käytä sähköistä lähetettä. Ohjeet näytteiden lähettämiseen

Tilaa verkkokaupasta

 

Loisseurannan yhdistelmäpaketti (UUHI + KARITSANÄYTTEET)

Samalla tilauksella eläinlääkärin suositus sekä ennen laidunkautta että laidunkauden aikana (1+1 lähetystä). Bonuksena ylimääräinen lisäselvitys laidunkauden aikana (1 lähetys). Hinta 64,50 eur / 3 lähetystä + ALV + verkkokaupan lähetyskulut (7,30 eur). Maksetaan verkkokauppaan tilattaessa. Käytettävä 15.9.2020 mennessä. Yksikkökustannuksiltaan ylivoimaisesti edullisin! Voit myös säästää lähetyskulut, jos sinulla on ennestään näytekoteloita. Tällöin maksat verkkokaupassa vain näytteiden tutkimiskulut. Huom! Käytä sähköistä lähetettä. Ohjeet näytteiden lähettämiseen

Tilaa verkkokaupasta

 

Sisäloisten torjuntasuunnitelma (RÄÄTÄLÖITY, TILAKOHTAINEN) ja suunnitelman päivitys sekä laidunnussuunnitelma

Loistorjuntasuunnitelma perustuu lampolan taustatietoihin (mm. eläinmäärät, ruokinta, laidunkierto, tuotannonseuranta, karanteenikäytännöt, aikaisemmat näytteenotot ja hoitokäytännöt). Suunnitelman luonnosversio toimitetaan 5 työpäivän sisällä siitä, kun tilaaja on vastannut taustatietokyselyyn. Lopullinen versio 2 työpäivän sisällä lisätietojen toimittamisesta. Suunnitelmaa on syytä päivittää tarpeen mukaan, alkuun vähintään vuosittain. 105 eur + ALV, päivitys 49 eur + ALV. Ilmoita tilauksen lisätiedoissa, mikäli kyseessä on päivitys.

Laidunnussuunnitelmassa arvioimme jokaisen laitumen ja lohkon soveltuvuuden karitsoiden ensilaitumeksi, vieroitusta seuraavaksi laitumeksi tai loppukasvatuslaitumeksi – tulevana ja sitä seuraavana kesänä. Näkökulma on niin loistorjunnassa kuin laidunten tuottavuudessa. Laidunnussuunnitelmaa varten tarvitaan yksityiskohtaiset taustatiedot laidunten koosta, sijainnista ja aiemmasta käytöstä sekä tulevan laidunkauden suunnitelluista laidunnusryhmistä. Suunnitelma laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja tuloksena on yksityiskohtainen suunnitelma laidunten käyttöjärjestyksestä. Tämä on yksi tärkeimpiä lampolan kannattavuutta varmistavia suunnitelmia, hinta vain 250 eur + ALV. Laidunnussuunnitelma on osa Lammasterveys 2020 -terveydenhuoltoa, ja sen laatimiseen voit hyödyntää NEUVO-2020 maatilatukea.

Lataa: Esite_laidunnussuunnitelma

Katso video: Laidunnussuunnitelma

Tilaa