Lammasmaailma

Suunnitelmallinen sisäloistorjunta

Sisäloistaudit ovat maailmanlaajuisesti tärkein lammastuotannon kannattavuutta heikentävä tekijä. Viime vuosikymmenien kehitystä maailmalla ovat ilmentäneet kasvanut riippuvuus loislääkkeistä ja lääkeresistenssin hälyttävä yleistyminen, aivan naapurimaissammekin. Samalla kuitenkin loisten epidemiologiaa ja resistenssin syntymekanismeja on opittu ymmärtämään paremmin. Loisten aiheuttamien ongelmien ehkäisyyn ja lääkitsemiseen on tullut uusia käytäntöjä ja ohjeita. Suomessa on jatkettava työtä sen varmistamiseksi, etteivät loiset pääsee heikentämään kehittyvän lammastalouden kannattavuutta ja eläinten hyvinvointia. Lue tarkemmin pitkäjänteisestä sisäloistorjunnasta.

Tutustu tuotteisiimme!

 

Uuhinäytteet
Karitsanäytteet
Uuhi- ja karitsanäytteet
Loistorjunta- tai laidunnussuunnitelma

Linkki sähköiseen loislähetteeseen

 

Ennen laidunkautta: Lampolan tartuntatason selvittäminen esitietojen ja uuhien näytteiden perusteella (UUHINÄYTTEET)

Teemme lampaiden loistutkimuksia, jotka perustuvat kohdennettuun, eläinryhmäkohtaiseen näytteenottoon. Samalla tulkitsemme löydösten merkityksen ja annamme esitietoihin perustuvan eläinlääkärin suosituksen jatkotoimista. Loisten munia kannattaa etsiä papanoista silloin, kun loiset ovat aktiivisia ja tuottavat munia. Uuhilla paras ajankohta on huhti-toukokuu karitsoinnin jälkeen ennen laitumelle laskua. Hinta 32 euroa / näytelähetys + ALV. Huom! Vältä laskutuslisä ja käytä sähköistä lähetettä. Ohjeet näytteiden lähettämiseen

Tilaa verkkokaupasta

 

Laidunten loiskuormituksen seuraaminen karitsoiden seurantanäytteiden perusteella (KARITSANÄYTTEET)

Teemme lampaiden loistutkimuksia, jotka perustuvat kohdennettuun, eläinryhmäkohtaiseen näytteenottoon. Samalla tulkitsemme löydösten merkityksen ja annamme esitietoihin perustuvan eläinlääkärin suosituksen jatkotoimista. Loisten munia kannattaa etsiä papanoista silloin, kun loiset ovat aktiivisia ja tuottavat munia. Karitsoilla paras ajankohta on silloin, kun alle vuoden laiduntamatta ollutta lohkoa on laidunnettu 3-4 viikkoa. Loistilanne kannattaa joka tapauksessa tarkistaa heinäkuun puolenvälin jälkeen tai viikkoa ennen vieroitusta. Hinta 32 euroa / näytelähetys + ALV. Huom! Vältä laskutuslisä ja käytä sähköistä lähetettä. Ohjeet näytteiden lähettämiseen

Tilaa verkkokaupasta

 

Loisseurannan yhdistelmäpaketti (UUHI + KARITSANÄYTTEET)

Samalla tilauksella näytteiden analysointi ja eläinlääkärin antama tulkinta ja jatkotoimintaohjeet sekä ennen laidunkautta että laidunkauden aikana (yht. 3 lähetystä). Voit valita uuhinäytteiden lisäksi kahdet tai neljät karitsanäytteet. Hinta 75,00 eur (3 näyte-erää) tai 120 eur (5 näyte-erää), sisältää toimitus- ja lähetyskulut. Hintoihin lisätään ALV 24 %.  Maksetaan verkkokauppaan tilattaessa. Käytettävä 7.10.2022 mennessä. Yhdistelmäpaketti on näyte-erää kohden huomattavan edullinen. Huom! Käytä sähköistä lähetettä. Ohjeet näytteiden lähettämiseen

Tilaa verkkokaupasta

 

Sisäloisten torjuntasuunnitelma, tilan ulkoinen bioturvallisuus ja vastuullinen loislääkitys

Loistorjuntasuunnitelma perustuu lampolan taustatietoihin (mm. eläinmäärät, ruokinta, laidunkierto, tuotannonseuranta, karanteenikäytännöt, aikaisemmat näytteenotot ja hoitokäytännöt). Suunnitelman luonnosversio toimitetaan 5 työpäivän sisällä siitä, kun tilaaja on vastannut taustatietokyselyyn. Lopullinen versio 2 työpäivän sisällä lisätietojen toimittamisesta. Suunnitelma antaa eväät siihen,

  • miten loistilanteen seuranta on suunniteltava,
  • miten laidunhygienian heikkenemistä voi torjua,
  • miten ostoeläimet tuodaan katraaseen oikeaoppisten karanteenikäytäntöjen kautta, ja
  • miten toteutetaan turvallinen sisäloislääkitys.

Suunnitelman toteutumista on syytä seurata vuosittain ja suunnitelmaa päivitettävä sen mukaisesti. Hinta vain 105 eur + ALV, päivitys 49 eur + ALV.

Tilaa loistorjuntasuunnitelma vuodelle 2023

Tilaa päivitys loistorjuntasuunnitelmaan vuodelle 2023

Laidunnussuunnitelma-TH

Laidunnussuunnitelmassa, joka on tärkeä osa tilan terveydenhuoltosuunnitelmaa, arvioimme jokaisen laitumen ja lohkon soveltuvuuden karitsoiden ensilaitumeksi, vieroitusta seuraavaksi laitumeksi tai loppukasvatuslaitumeksi – tulevana ja sitä seuraavana kesänä. Näkökulma on niin loistorjunnassa kuin laidunten tuottavuudessa. Laidunnussuunnitelmaa varten tarvitaan yksityiskohtaiset taustatiedot laidunten koosta, sijainnista ja aiemmasta käytöstä sekä tulevan laidunkauden suunnitelluista laidunnusryhmistä. Suunnitelma laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja tuloksena on yksityiskohtainen suunnitelma laidunten käyttöjärjestyksestä. Tämä on yksi tärkeimpiä lampolan kannattavuutta varmistavia suunnitelmia, hinta 250-350 eur + ALV. Laidunnussuunnitelma on osa Lammasterveys 2020 -terveydenhuoltoa, ja sen laatimiseen voit hyödyntää NEUVO-2020 maatilatukea. Kysy lisää: info@lammasmaailma.fi

Lataa: Esite_laidunnussuunnitelma

Katso video: Laidunnussuunnitelma

Tilaa Laidunnussuunnitelma-TH vuodelle 2023