Lammasmaailma

Börja konditionsklassificeringen två månader före betäckningen

Fårhuset verkar i samma rytm som tackornas produktionsår. För de flesta tackorna börjar produktionsåret under sensommaren. Från det och framåt är tackornas hälsa och välmående samt lammproduktion beroende av beslut som fattas i rätt tid. Felaktiga beslut leder till dåliga resultat, först i delmålsättningarna, så som att uppnå rätt konditionsklass, därefter i huvudmålsättningen: Lammproduktionen blir svagare än man önskat p.g.a. lammens låga födelsevikt och tackornas dåliga digivningsförmåga – eller till sjukdomar som är en följd av detta, juverinflammation eller koccidios.

Det första viktiga skedet i produktionsåret är att välja de tackor som har förutsättningar att förda upp en jämn lammkull. Att konditionsklassificera tackorna är nyckeln i valet. Det lönar sig att ta konditionsklassificeringen till en vana och att börja med det genast när lammen är avvanda. Ifall man hittar flera magra tackor, bör man sätta dem i kondition i god tid. Målsättningen bör vara att alla tackor har konditionsklass 3-3,5, redan tre veckor före betäckningen. På detta sätt säkerställer man att tackorna blir dräktiga och att moderkakorna utvecklas väl. Arbetet är långsiktigt och kräver uppföljning (= konditionsklassificering): Att ändra klass med 0,5 kräver ca 4 veckor.

Läs mera om hur det kan vara både lätt och roligt att skriva upp konditionsklasserna med det digitala redskapet, som du alltid kan ha i fickan. För att göra det lättare att se vilka som är magra och allra bäst behöver komma i kondition, är dessa tackor märkta med röd färg.


Jätä kommentti kirjoitukseen