Lammasmaailma

Tackrådgivning

Då det gått 50-70 dagar sedan betäckningen är det dags för tackrådgivning. Under ett besök är det möjligt att få väldigt mycket information om hur man säkerställer att tackorna och lammen mår bra under slutet av dräktigheten och under lammens första levnadsveckor, samt att säkerställa en bra start för lammens tillväxt. Denna tid uv produktionscykeln kan kallas för ett avgörande effektivitetshopp då det gäller att förbättra tidsanvändningen och lönsamheten.

Du får den bästa nyttan av tackrådgivningen om du först har sett till att baggen inte fått betäcka mera än 4-4,5 veckor. Före rådgivningsbesöket skall tackorna fasta minst 12 timmar. Under besöket granskas om tackorna är dräktiga, räknas fostrens antal och uppskattas deras ålder. Dessutom konditionsklassificeras tackorna och juvren kontrolleras så att det inte finns kroniska juverförändringar. Med hjälp av den här informationen kan tackorna grupperas i sådana utfodringsgrupper att man kan förebygga hälsoproblem p.g.a. undernäring eller felaktig näring. Övervakningen av lamningen underlättas av att man på förhand vet i vilken ordning tackorna kommer att lamma och hur många foster de har och dessutom av att alla tackor lammar under en rätt kort tid. Adoptioner kan planeras på förhand och de med juverproblem kan hållas under uppsikt.

Läs mera om hur lätt det är att i det digitala redskapet anteckna och utnyttja uppgifter du behöver. Det påminner också om kritiska arbetsskeden. Bruksanvisning för TH-Digiassari_180625


Jätä kommentti kirjoitukseen