Lammasmaailma

Kestävä lammastalous syntyy kokonaisuudesta – terveydenhuolto merkittävässä osassa

Kestävä lammastalous on taloudellisesti kannattavaa, sosiaalisesti hyväksyttävää ja ekologista. Hyödyt ja haitat mitataan järjestelmätasolla. Järjestelmä kattaa kaikki tuotantopanokset ja kaikki ympäristö- ja muut vaikutukset, jotka sisältyvät niin tuotantopanoksiin kuin tuotteisiin, palveluihin ja muihin hyötyihin, joita tuotanto synnyttää. Tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, joille on kysyntää.

Suomalaisessa lammastaloudessa on runsaasti potentiaalia vastata ekologisiin ja sosiaalisiin haasteisiin ja valveutuneiden kuluttajien odotuksiin. Tuotanto syntyy perheviljelmillä, ruokinta perustuu nurmeen, eläimille mahdollistetaan lajityypillinen käytös, laiduntaminen edistää ympäristön monimuotoisuutta, eläimistä saatavat tuotteet hyödynnetään monipuolisesti. Kannattavuuden parantuminen kuitenkin edellyttäisi tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä toimia koko ketjussa sekä lisätuotteistusta ja markkinointia. Maataloustukien tulisi kannustaa kestävää tuotantoa edistäviin ratkaisuihin.

Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat merkittävä osa kestävää lammastaloutta. Tavoitteellinen terveydenhuolto tarjoaa mahdollisuuksia myös tuottavuuden parantamiseen. Tuottava, terve ja hyvinvoiva katras ei synny kuitenkaan sattumalta. Terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi uuhen vuosi on jaettava sellaisiin oleellisen tärkeisiin osa-alueisiin, joissa terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuus on kaikkein suurin. Tavoitteille on asetettava mittarit, joita seurataan ja jotka vaikuttavat päätöksentekoon lampolassa eri vaiheissa. Vasta kaikkien osa-alueiden kokonaisuus ratkaisee, kuinka paljon tuottavuus paranee vuoden aikana.

Lammasterveydenhuollon kohteita ovat
– lammastilan suojaaminen ulkopuolisilta tartunnoilta ja eläinten vastustuskyvyn ylläpitäminen lampolassa ja laitumella
– sisäloistautien aiheuttamien ripuleiden ja kasvutappioiden ehkäisy pitkäjänteisellä laidunnuksen suunnittelulla ja ilman toistuvia lääkityksiä
– uuhen tuotantokiertoon liittyvien sairauksien ja hyvinvointiongelmien ehkäisy, erityisesti tuotantovaiheen mukaisella ruokinnalla, ja siten karitsoiden kasvuedellytysten turvaaminen

Lue lisää lampaiden terveydenhuolto-ohjelmasta.


Jätä kommentti kirjoitukseen