Lammasmaailma

Uuhineuvola

Varmista tyytyväisyytesi töiden oikea-aikaisuudesta sekä ilo ja ammattiylpeys terveistä uuhista ja virkeistä ja hyvin kasvavista pikkukaritsoista. Hyödynnä Lammasmaailman uuhineuvolapalveluita.

I: Tiineiden uuhien terveysseuranta
II: Karitsointiajan sairauksien ehkäisy
III: Terveydenhuoltosuunnitelma

Linkki Johannan ajanvarauskalenteriin

 

Uuhineuvola I (tiineiden uuhien terveysseuranta)

Palvelun avulla on mahdollista

  • karsia tyhjäksi jääneet ja merkata utarevikaiset uuhet
  • sijoittaa uuhet oikeisiin ruokintaryhmiin tutkimushetkellä ja kuukautta myöhemmin; tällä varmistetaan virkeät karitsat ja uuhien hyvä maidontuotantokyky
  • ajoittaa karitsointien valvonta oikein ja valmistautua mahdollisiin adoptioihin.

Tilakäynti ajoitetaan uuhien 50-70 vuorokauden tiineyksiin. Uuhille tehdään tiineysultraus, sikiöt lasketaan ja niiden ikä arvioidaan. Uuhet kuntoluokitetaan ja niiden utare tarkastetaan kroonisten tulehduksellisten muutosten varalta. Uuhen kuntoluokitusohje

Laskutus aikaperusteinen, min 1 tunti (70 euroa + ALV). Uuhia pystytään tutkimaan 30-40 kpl tunnissa riippuen sikiöiden määrästä ja järjestelyiden yleisestä toimivuudesta. Muistathan paastottaa uuhia 12-14 tuntia ennen tutkimusta. Kilometrikorvaus Ylöjärveltä 0,44 euroa/km + ALV. Tilaa palvelu mieluiten jo silloin, kun laitat pässin uuhien joukkoon.
Ohje tiineysultraukseen valmistautumiseksi: Valmistaudu tiineysultraukseen oikein_171217B

Tilaa

 

Uuhineuvola II (karitsointiajan sairauksien ehkäisy)

Palvelun avulla on mahdollista tunnistaa uuhet, jotka hyötyvät ylimääräisestä energiatäydennyksestä tunnutuksen viime viikkoina. Tällä ehkäistään aineenvaihduntasairauksia ja utaretulehdusta. Lisäksi neuvotaan, minkälaisilla tilaratkaisuilla ja eläinten ryhmittelyillä on parhaiten mahdollista varmistaa uuhien ja karitsoiden hyvä terveys ensimmäisinä elinviikkoina.

Tilakäynti ajoitetaan tunnutuksen viimeiseen 2-3 viikkoon. Erityistarkkailtavat, kolmea tai useampaa sikiötä kantavat uuhet kuntoluokitetaan ja niiltä mitataan veren ketoaineet. Myös seleenimääritys on mahdollinen.

Laskutus aikaperusteinen, min 1 tunti (70 euroa + ALV). Laboratorioanalyysit laskutetaan todellisten kustannusten mukaan, tyypillisesti noin 60 eur (+ ALV). Kilometrikorvaus Ylöjärveltä 0,44 euroa/km + ALV.

Tilaa

 

Uuhineuvola III (terveydenhuoltosuunnitelma)

Palvelun avulla tunnistetaan terveydenhuollon parantamiskohteita uuhien seuraavaan tuotantokiertoon, tavoitteina uuhien terveys ja hyvä imetyskyky sekä virkeät pikkukaritsat. Onnistumista mitataan karitsakuolleisuuden ja sen ajoittumisen, syntymäpainojen ja karitsoiden 6 ensimmäisen viikon kasvujen perusteella. Lisäksi hyödynnetään asiakkaan itsearviointia. Terveydenhuoltosuunnitelmaan kirjataan yksilöityjä tavoitteita uuhen tuotantokierron eri vaiheisiin ja mittareita tavoitetilan varmistamiseksi.

Laskutus aikaperusteinen, min 2,5 tuntia (175 euroa + ALV), sis. tarvittavan tilakäynnin, aineiston analysoinnin ja suunnitelman kirjoittamisen. Kilometrikorvaus Ylöjärveltä 0,44 euroa/km + ALV. Palvelu on joissakin tilanteissa mahdollista tuottaa myös etäyhteyksiä käyttäen (webex).

Tilaa