Lammasmaailma

Loistavaa laidunkautta !

Sisäloisten torjuntasuunnitelma

Pitkäjänteinen lammastilan sisäloistorjunta koostuu loisanalytiikasta ja loistorjuntaohjelmasta. Ohjelmassa kartoitetaan mahdollisuudet ennaltaehkäisyyn, analytiikalla seurataan tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. Loistorjuntasuunnitelmassa ohjelma ja analytiikka kootaan yhteen.

Tähän aikaan keväästä uuhien loisnäytteet kuvaavat todella hyvin tartunnan tasoa lampolassa; valon lisääntyminen ja karitsointeihin liittyvä tilapäinen vastustuskyvyn lasku lisäävät munien erittymistä ulosteeseen. Kun tutkitutat näytteet, on löydösten ja esitietojen perusteella mahdollista saada alustava käsitys lampolan loistilanteesta. Myös uuhien lääkitystarve voidaan arvioida; useimmiten lääkityksistä ei ole tässä vaiheessa hyötyä.

Karitsoiden seurantanäytteet kuvaavat laidunten tilaa ja antavat mahdollisuuden reagoida ongelmiin ennalta. Ota näytteet niissä tilanteissa, joissa loistautien riski kasvaa. Tällaisia ovat mm.  puhtaan laitumen puuttuminen karitsoilta, vieroitus, laidunalan supistuminen ja epäsuotuisat sääolosuhteet. Papananäytteissä todettu eläinten tartuntatason voimakas kasvu on peruste laidunkauden aikaiselle lääkitykselle – ripulioireita ei tarvitse odottaa.

Sisäloisten torjuntasuunnitelmassa esitetään niitä mahdollisuuksia, joita tilalla on loistartuntojen hillitsemiseen, tilan ulkopuolelta tulevien uusien tartuntojen ehkäisemiseen ja loistilanteen seuraamiseen. Ennaltaehkäisy, eläinten vastustuskyvyn tukeminen ja kasvun seuraaminen takaavat varmimmin loistavan laidunkauden ilman ripulia ja kasvutappioita.

Lue lisää: ”Suomalaisen lammastilan sisäloistorjunta” (tilaa ilmaiseksi kohdasta ”Haluan tietää…).


Jätä kommentti kirjoitukseen