Lammasmaailma

Tiedätkö, missä karitsasi viettävät tulevan kesän

Juuri nyt näyttää siltä, että toukokuun ”helteet” käynnistävät laidunten kasvun ennätysnopeasti. Tämän kesän laidunnussuunnitelman tarkentamiseen ei enää ole paljon aikaa. Loistorjunnan näkökulmasta kauden avauksen pitäisi kuitenkin olla joka kevät samanlainen:

–        karitsoiden ensimmäinen laidun/laitumet on puhdas, vuoden laiduntamatta ollut laidun ja karitsat laiduntavat sellaisella ensimmäiset neljä viikkoa

–        uuhien tartuntataso on tutkittu keväällä ennen laidunkauden alkua papananäyttein; loislääkitys laidunten suojelemiseksi on tarpeen, jos uuhien joukossa on runsaasti loismunien erittäjiä

Laidunnussuunnitelman on kuitenkin katettava koko kesä ja oltava ainakin joiltakin osin monivuotinen. Jos suunnitelma perustuu vain eläinmäärän laskennalliseen maksimointiin, tuotannon häiriöherkkyys lisääntyy ei-toivottujen sääolosuhteiden yhteydessä. Lisäksi kasvaa riippuvuus loislääkkeistä. Jos taas tavoitellaan koko kesän jatkuvaa hyvää laidunhygieniaa ja karitsoiden vakaata kasvua, kannattaa selvittää itselle: kuinka paljon viljeltyjä laitumia, lisälaitumia ja luonnonlaitumia on kaikkiaan käytettävissä; mitkä eläinryhmät on tarkoitus siirtää millekin lohkolle eri viikoilla; miten laidunten kuntoa seurataan; millä tavoin puhdas ensilaidun kiertää vuodesta toiseen osana kokonaisuutta?

Laidunnussuunnitelmaa varten tarvitaan tietoa: laidunkartat ja viljelysuunnitelmat, eläinmäärät nyt ja tulevina vuosina, karitsointiajankohdat, uuhi- ja pässikaritsoiden vieroitusiät, laidunkauden suunniteltu aloitus- ja päättymisajankohta. Tietojen avulla on mahdollista laatia tiekartta, joka tarkentuu laidunkauden kuluessa sääolosuhteiden, laidunten kunnon, karitsoiden kasvun ja loislöydösten perusteella.

Aloita vaikka hankkimalla kirjakaupasta projektikalenteri.


Jätä kommentti kirjoitukseen