Lammasmaailma

Oikea näytteenotto – paras hyöty loistutkimuksista

Loistutkimuksia tehdään ryhmäkohtaisesti. Huhtikuussa kohderyhmää ovat uuhet, laidunkaudella eri laitumilla olevat karitsaryhmät. Oikeat näytteenottoajankohdat parantavat ratkaisevasti löydösten käyttökelpoisuutta. Karitsoilla näytteenottoajankohtiin vaikuttavat aiempien vuosien löydökset, laidunkauden aloitusaika, ensilaitumen puhtaus ja muu laidunhygienia, vieroituksen ajoittuminen, sääolosuhteet ja päiväkasvu. Myös näkyvä ripuli on peruste näytteenotolle, mutta lähinnä erotusdiagnoosien ja hoitovaihtoehtojen kannalta. Loistautien torjunnan kannalta ollaan ripuloivien osalta auttamattomasti myöhässä.

Kerrallaan näytteitä on toimitettava vähintään kuudesta sellaisesta yksilöstä, jotka edustavat hyvin koko ryhmää. Jos näytteitä on vähemmän, lievät mutta kuitenkin merkittävät tartunnat eivät tule esiin. Tilanne on samantapainen silloin, jos näytteet on sekoitettu valmiiksi tilalla ennen lähetystä. Tällöin testin validius kärsii ja loismunien havaitsemisraja nousee ratkaisevasti. Lammasmaailman näytteenotto-ohjeet on kirjoitettu siten, että lievätkin tartunnat todetaan mahdollisimman luotettavasti ja että tulosten tulkinta palvelisi lampureita mahdollisimman hyvin. Loismunien erottelu tehdään niiden taudinaiheutuskyvyn perusteella.

Näytteiden lähetyspäiviä ovat maanantai-keskiviikko. Näin toimien näytteet ehtivät perille ennen viikonloppua, kun ne on lähetetty 1-postin kirjeenä. Näytteiden laatu pysyy hyvänä, kun ne on jäähdytetty ennen lähetystä.

 


Jätä kommentti kirjoitukseen