Lammasmaailma

Lisää työkaluja varmistaa ruokinnan tarkkuutta

Jos rehun energiasisältö ja ruokintakäytännöt eivät täytä lopputiineen uuhen tarpeita, se alkaa kuluttaa rasvavarastojaan. Pahimmillaan uuhi sairastuu tiineysmyrkytykseen, jonka ennuste on kehno niin uuhelle kuin karitsoille. Kuitenkin myös uuhen lievemmällä aineenvaihduntahäiriöllä on lyhyt- ja pitkävaikutteisia haitallisia vaikutuksia jälkikasvun tulevaisuuteen; energiavaje johtaa lisääntyneeseen karitsakuolleisuuteen ja karitsoiden heikkoon kasvuun. Nämä ovat seurausta vastasyntyneiden puutteellisista rasvavarastoista, ternimaidon niukkuudesta ja huonosta laadusta sekä utareen kehittymättömyydestä.

Lopputiineen uuhen aliravitsemus näkyy kuntoluokan putoamista nopeammin veren ketoaineiden nousuna, jota on mahdollista mitata seerumista. Ketoaineiden määrälle (betahydroksibutyraatille) on maailmalla asetettu raja-arvoja, joiden ylittyessä tilanteeseen voi ja pitää puuttua uuhen ja karitsoiden terveyden varmistamiseksi.

Lammasmaailma alkaa tänä vuonna seurata suomalaisille lampaille soveltuvia betahydroksibutyraatin raja-arvoja. Tutkimuksen pilottivaiheessa keräämme uuhista näytteitä 4 viikkoa ennen syyskaritsointien alkua. Näytteenotto kohdistetaan korkeatuottoisimpien uuhien ryhmään (5-10 näytettä /tila). Uuhet myös kuntoluokitetaan ja niistä kerätään eräitä muita taustatietoja. Näytteenotto ja pilottiin osallistuminen soveltuisivat hyvin tähän ajankohtaan ajoitettuun terveydenhuoltokäyntiin!


Jätä kommentti kirjoitukseen