Lammasmaailma

Lammas on laitumella töissä

Lammas ei voi laiduntaa etänä, ja hyvä niin. Laiduntamistyö kun on sille paljon muutakin kuin vain sadon korjaamista suoraan pötsiin. Kun lammas pääsee laitumella nauttimaan lajinmukaisesta elämästä, se pitää samalla maisemat avoimina ja kauniina. Perinnebiotooppien ja maisemanhoitokohteiden samoin kuin runsaskasvuisten luomupeltojen laiduntajana lammas hoitaa ympäristöä ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Me kaikki hyödymme näistä ekologiapalveluista.

Lampurin osa ja osaaminen ovat silti keskeisiä, jotta työ olisi tuottavaa ja tekijä pysyisi terveenä. Pitkäjänteisyys on valttia. Viljelykierrossa on otettava huomioon laidunhygienia ja sisäloisten torjunta, laidunnuksen suunnittelussa laidunten tuotto sekä säätilojen vaihtelu. Riittävä laidunala, maan hyvä kasvukunto, mahdollisuus laidunten lohkomiseen ja rehunteon oikea ajoittuminen luovat perustan onnistuneelle tuotantovaiheen mukaiselle ruokinnalle – laitumella ja sisäruokinnassa.

Vaikka hyvä ennakkosuunnittelu on välttämätöntä, pitää työntekijän tuloksia ja työkuntoa myös seurata. Mittarit pitää asettaa niin, että muutokset huomataan ajoissa eikä pahoja ongelmia ehdi kehittyä. Vain nuoret oriit päästetään keväällä laitumelle kirmailemaan ja haetaan vasta syksyllä pois. Toinen vertaus: Vaikka mehiläisyhdyskunnassa jokaisen tehtävä on tarkkaan määrätty, jää hoitajan velvollisuudeksi säiden ennakointi ja oikea-aikainen reagointi ravinnon- ja tilantarpeen muutoksiin. Muuten eläimet voivat huonosti ja käteen jää palkan sijaan ainoastaan kuitti.

Lammas on laitumella siis töissä ja sen terveys ja hyvinvointi edellyttävät säännöllistä seurantaa. Kelpomittareita ovat mm. sääennuste, laiduntikku, vaaka ja papananäytteet. Ja tietysti koulutetut silmät ja korvat. Ja tämä kaikki rehunteon, aitaamisen, vedenajon ja eläinten siirtelyn ohessa.

Antoisaa ja onnistunutta laidunkautta lampaankasvatuksen moniosaajille!


Jätä kommentti kirjoitukseen