Lammasmaailma

Arkisto aiheelle ‘Yleinen’

Kannattaisiko varautua

Otsikon voi ymmärtää joko varustautumiseksi jonkin varalta tai vaihtoehtoisesti latautumiseksi energialla. Molemmat ovat oikeita tulkintoja, sillä alkavana syksynä lampuri voi hyöyä molemmista. Mutta on vielä kolmaskin tulkinta, josta tuonnempana.

Kotimainen maatalous, alkutuotanto ja huoltovarmuus saivat koronakeväänä aivan uutta näkyvyyttä. Yhtäkkiä käsitteiden merkitys valkeni niillekin, joiden mielestä tutut ja turvalliset kotimaiset elintarvikkeet ovat itsestäänselvyys. Ne vain ilmestyvät kauppojen hyllyille jostakin. Ei ollut ymmärretty, minkälaisista oikea-aikaisista toimenpiteistä ja monen ihmisen työpanoksesta toimiva elintarvikeketju Suomessa rakentuu. Vaikka uhkakuvat eivät onneksi toteutuneet, aiheuttaa epävarmuus pandemian kestosta ja talouden kantokyvystä edelleen stressiä meille kaikille.

Muuttuneessa tilanteessa on myös mahdollisuus. Samalla, kun kotimainen elintarviketuotanto ymmärretään yhä laajemmin osaksi huoltovarmuutta, pitää huolehtia tuotteiden muustakin lisäarvosta kuluttajan silmissä. Vallitseva megatrendi on suuntaus kohti kestävää maataloutta. Suomalaiselle lammastaloudella tämä antaa erinomaiset mahdollisuudet parantaa kannattavuutta, kunhan toimitaan viisaasti. Kestäviä tuotantotapoja pitää hyödyntää entistä kattavammin ja kertoa se kuluttajille eli vahvistaa kestävyysbrändiä. Lisäksi tuotteet on tuotava kuluttajien ulottuville kiinnostavassa muodossa. Ja kilpailukykyiseen hintaan.

Nyt tullaan siihen kolmanteen tulkintaan; hyvään laatuun varautumiseen. Laatu ei synny itsestään muuta kuin vahingossa. Vahvakaan brändi ei kauaa kestä laatupoikkeamia. Laatu edellyttää ennakointia ja laadun varmistusta niissä tuotantovaiheissa, jotka ovat kaikkein kriittisimpiä. Prosessien onnistumista pitää varmistaa ennakkoon – ja mitata. Hyvät tuotantotavat vähentävät poikkeamia myöhemmissä vaiheissa ja lopulta aina säästävät aikaa, vaivaa ja rahaa. Yhdenmukainen laatu tarjoaa mahdollisuuden lisätä tuottavuutta yksittäisen tilan lisäksi koko lammasketjussa.

Lue lisää eläinten terveyttä ja hyvinvointia varmistavasta terveydenhuolto-/laadunvarmistusohjelmastamme (Lammasterveys 2020).

Lammas on laitumella töissä

Lammas ei voi laiduntaa etänä, ja hyvä niin. Laiduntamistyö kun on sille paljon muutakin kuin vain sadon korjaamista suoraan pötsiin. Kun lammas pääsee laitumella nauttimaan lajinmukaisesta elämästä, se pitää samalla maisemat avoimina ja kauniina. Perinnebiotooppien ja maisemanhoitokohteiden samoin kuin runsaskasvuisten luomupeltojen laiduntajana lammas hoitaa ympäristöä ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Me kaikki hyödymme näistä ekologiapalveluista.

Lampurin osa ja osaaminen ovat silti keskeisiä, jotta työ olisi tuottavaa ja tekijä pysyisi terveenä. Pitkäjänteisyys on valttia. Viljelykierrossa on otettava huomioon laidunhygienia ja sisäloisten torjunta, laidunnuksen suunnittelussa laidunten tuotto sekä säätilojen vaihtelu. Riittävä laidunala, maan hyvä kasvukunto, mahdollisuus laidunten lohkomiseen ja rehunteon oikea ajoittuminen luovat perustan onnistuneelle tuotantovaiheen mukaiselle ruokinnalle – laitumella ja sisäruokinnassa.

Vaikka hyvä ennakkosuunnittelu on välttämätöntä, pitää työntekijän tuloksia ja työkuntoa myös seurata. Mittarit pitää asettaa niin, että muutokset huomataan ajoissa eikä pahoja ongelmia ehdi kehittyä. Vain nuoret oriit päästetään keväällä laitumelle kirmailemaan ja haetaan vasta syksyllä pois. Toinen vertaus: Vaikka mehiläisyhdyskunnassa jokaisen tehtävä on tarkkaan määrätty, jää hoitajan velvollisuudeksi säiden ennakointi ja oikea-aikainen reagointi ravinnon- ja tilantarpeen muutoksiin. Muuten eläimet voivat huonosti ja käteen jää palkan sijaan ainoastaan kuitti.

Lammas on laitumella siis töissä ja sen terveys ja hyvinvointi edellyttävät säännöllistä seurantaa. Kelpomittareita ovat mm. sääennuste, laiduntikku, vaaka ja papananäytteet. Ja tietysti koulutetut silmät ja korvat. Ja tämä kaikki rehunteon, aitaamisen, vedenajon ja eläinten siirtelyn ohessa.

Antoisaa ja onnistunutta laidunkautta lampaankasvatuksen moniosaajille!

Pysy polulla

Yhteiskunta tulee muuttumaan pandemiakriisin seurauksena paljon. Kukaan ei osaa sanoa, kuinka paljon. Jokainen voi kuitenkin valmistautua muutoksiin ja ohjata omaa toimintaansa haluamaansa suuntaan. Kun hyväksyy muutoksen välttämättömyyden, on helpompi jatkaa eteenpäin. Arvot lopulta määräävät polun ja sen suunnan.

Lammasmaailmassa arvostamme kotimaisen lammastalouden monipuolisuutta ja haluamme olla edistämässä sen menestymistä. Näin on ollut toimintamme alusta asti. Tänään uskomme, että lammastalous menestyy, kun se on kestävällä pohjalla; taloudellisesti kannattavaa, sosiaalisesti hyväksyttävää ja ekologista. Nämä arvot luovat meidän polkumme ja ohjaavat palvelutarjontaamme jatkossakin.

Lammasterveys 2020 –ohjelma on myös laadunvarmistusohjelma – koko lammasketjulle. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin varmistaminen lampoloissa tapahtuu valituissa laatupisteissä hyviä käytäntöjä noudattaen. Uuhenvuosi etenee suunnitellusti ja ennakoiden vaiheesta toiseen. Tuottavuus lampolassa paranee.

Myös lihan hankinnan tuottavuus paranee, kun ketjun toimintavarmuus lisääntyy ja karitsoiden laatu yhdenmukaistuu. Yhtenäinen laatu ja kestävän tuotannon brändi tuottavat uutta materiaalia markkinointiin – laajemmin kuin vain yksittäisen tilan osalta. Innostunut tuotekehittäjä ja jatkojalostaja voi antaa kuluttajatuotteille lopullisen silauksen; helppouden, herkullisuuden, vastuullisuuden.

Lue lisää kestävästä lammastaloudesta.

Lue lisää lampaiden terveydenhuolto-ohjelmasta.

Kestävä lammastalous syntyy kokonaisuudesta – terveydenhuolto merkittävässä osassa

Kestävä lammastalous on taloudellisesti kannattavaa, sosiaalisesti hyväksyttävää ja ekologista. Hyödyt ja haitat mitataan järjestelmätasolla. Järjestelmä kattaa kaikki tuotantopanokset ja kaikki ympäristö- ja muut vaikutukset, jotka sisältyvät niin tuotantopanoksiin kuin tuotteisiin, palveluihin ja muihin hyötyihin, joita tuotanto synnyttää. Tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, joille on kysyntää.

Suomalaisessa lammastaloudessa on runsaasti potentiaalia vastata ekologisiin ja sosiaalisiin haasteisiin ja valveutuneiden kuluttajien odotuksiin. Tuotanto syntyy perheviljelmillä, ruokinta perustuu nurmeen, eläimille mahdollistetaan lajityypillinen käytös, laiduntaminen edistää ympäristön monimuotoisuutta, eläimistä saatavat tuotteet hyödynnetään monipuolisesti. Kannattavuuden parantuminen kuitenkin edellyttäisi tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä toimia koko ketjussa sekä lisätuotteistusta ja markkinointia. Maataloustukien tulisi kannustaa kestävää tuotantoa edistäviin ratkaisuihin.

Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat merkittävä osa kestävää lammastaloutta. Tavoitteellinen terveydenhuolto tarjoaa mahdollisuuksia myös tuottavuuden parantamiseen. Tuottava, terve ja hyvinvoiva katras ei synny kuitenkaan sattumalta. Terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi uuhen vuosi on jaettava sellaisiin oleellisen tärkeisiin osa-alueisiin, joissa terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuus on kaikkein suurin. Tavoitteille on asetettava mittarit, joita seurataan ja jotka vaikuttavat päätöksentekoon lampolassa eri vaiheissa. Vasta kaikkien osa-alueiden kokonaisuus ratkaisee, kuinka paljon tuottavuus paranee vuoden aikana.

Lammasterveydenhuollon kohteita ovat
– lammastilan suojaaminen ulkopuolisilta tartunnoilta ja eläinten vastustuskyvyn ylläpitäminen lampolassa ja laitumella
– sisäloistautien aiheuttamien ripuleiden ja kasvutappioiden ehkäisy pitkäjänteisellä laidunnuksen suunnittelulla ja ilman toistuvia lääkityksiä
– uuhen tuotantokiertoon liittyvien sairauksien ja hyvinvointiongelmien ehkäisy, erityisesti tuotantovaiheen mukaisella ruokinnalla, ja siten karitsoiden kasvuedellytysten turvaaminen

Lue lisää lampaiden terveydenhuolto-ohjelmasta.