Lammasmaailma

Lammasterveydenhuolto on tavoitteellista

Autoissa on ollut iät ajat huoltokirja. Siinä valmistaja muistuttaa, milloin erilaiset määräaikaishuollot tulisi tehdä, jotta ajamiseen ei tulisi ikäviä yllätyksiä (ja että takuu pysyisi voimassa). Kun käytettyä autoa ollaan myymässä, on ”täydellinen huoltokirja” edelleen hyvä, hintapyyntöä nostava myyntiargumentti. Huoltokirjat ovat arkipäivää myös asuinkiinteistöissä. Niiden tarkoitus on sama kuin autojen huoltokirjoilla; ennakoida kunnossapitotarve ja siten säilyttää tuotteen halutut ominaisuudet.

Uudistimme alkuvuodesta työvihkomme ”Terveydenhuollon kohteita lampolassa” (ensimmäinen versio 2016). Kutsumme sitä myös uuhen huoltokirjaksi, koska siinä on samoja elementtejä kuin edellä mainituissa, erityisesti ennakointi. Se menee kuitenkin pidemmälle, koska sen tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa lampolaan, ei pelkästään säilyttää nykytila. Tuottavuus paranee ja aikaa säästyy, kun lampolassa tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Ja riittävän monta asiaa, sillä vasta kokonaisuus ratkaisee. Ja juuri uuhen kannalta oikeaan aikaan. Siksi oppaan kutsumanimikin on uuhen huoltokirja eikä esim. lampolan huoltokirja, joka voisi viitata seiniin ja kattoihin.

Uuhen huoltokirjan rakenne perustuu Lammasterveys-2020 ohjelmaamme. Ohjelma perustuu uuhenvuoden jakamiseen prosesseihin, riskien hallintaan ennalta ja hyvien käytäntöjen omaksumiseen. Ohjelma kertoo, mitä asioita kannattaa ennakoida ja miten. Lampuri puolestaan asettaa välitavoitteet oman lampolansa lähtökohdista ja mittaa niiden toteutumista. Hyöty parantuneesta laadunhallinnasta näkyy suoraan tilan tuottavuuden parantumisena; ajansäästönä, terveempinä uuhina, virkeämpinä karitsoina (ja virkeämpänä lampurina), tasaisina kasvuina, ripulittomina laidunkuukausina. Myös lammasketju hyötyy, kun karitsakasvatuksen tavoitteellisuus lisääntyy ja hyvät ja vastuulliset käytännöt yleistyvät. Lammasmaailma tuottaa terveydenhuoltotyöhön jatkuvasti koulutusta, palveluja ja sähköisiä työkaluja. Paikallisesti tarvitaan lammastalouden menestymisestä kiinnostuneita eläinlääkäreitä. Ja heitä onkin tulossa lisää!

Terveydenhuollon työvihkoja eli uuhen huoltokirjoja voi tilata verkkokaupasta.


Jätä kommentti kirjoitukseen