Lammasmaailma

Uuhikaritsoiden laidunnus ja vieroitus

Tavoite: Tasaisesti kasvavat terveet uuhikaritsat, joilla alhainen loistautien riski. Terveet ja hyväkuntoiset uuhet.

Hyvät käytännöt: Uuhet ja karitsat laiduntavat 3-4 ensimmäistä viikkoa puhtaalla, vuoden laiduntamatta olleella laitumella. Karitsoita punnitaan 3-4 viikon välein. Vieroituskäytäntöjä on useita; aina kuitenkin tavoitteena uuhien hyvä utareterveys ja karitsoiden olosuhdemuutosten minimointi. Utareterveyttä seurataan aktiivisesti vieroituksen jälkeen.

Mittarit: Karitsoiden 16 viikon paino. Vähintään kahdet oikeaan aikaan otetut karitsanäytteet. Tilalla ajantasainen loistorjuntasuunnitelma. Optimaalisessa kuntoluokassa olevien uuhien osuus.

Tukitoiminnat: Ajantasainen laidunnussuunnitelma, jossa konkreettiset ohjeet laidunkiertoon sekä sisäloisongelmien ja lääkitystarpeen minimoimiseen.


Kommentointi on suljettu