Lammasmaailma

Uuhineuvola

Tavoite: Lisätä edellytyksiä uuhien jakamiseksi ruokintaryhmiin. Helpottaa karitsointien valvontaa. Löytää tyhjäksi jääneet uuhet aikaisessa vaiheessa. Tarkistaa uuhien terveys.

Hyvät käytännöt: Tiineysultrauksen paras hetki ajoittuu siihen ajankohtaan, jolloin mahdollisimman suurella osalla uuhista tiineys on kestänyt noin 50-70 vuorokautta. Sikiölaskennan tarkkuus edellyttää edelleen, että uuhet ovat ennen tutkimusta olleet ilman rehua vähintään puoli vuorokautta. Tutkimus mahdollistaa myös karitsointiajankohdan arvioimisen. Jos käytössä on ränni, jossa uuhet ovat tottuneet kulkemaan, tutkimus tapahtuu entistä sujuvammin. Uuhet myös kuntoluokitetaan ja niiden utare tarkastetaan kroonisten tulehduksellisten muutosten varalta.

Mittarit: Sikiölaskennan käyttö. Karitsointien ajoittuminen alku- tai loppupäähän karitsointiaikaa tiedossa.

 

Kiimojen synkronointi

Tavoite: Tiiviit, noin neljän viikon karitsointijaksot.

Hyvät käytännöt: Liki kaikki uuhet on mahdollista saada kantaviksi neljässä viikossa. Lyhyt astutusaika johtaa tiiviiseen karitsointijaksoon, mikä keventää karitsointien valvontaa. Saman ikäisten karitsoiden hoitaminen on helpompaa ja tautiriskit nuorimpien karitsoiden osalta vähäisempiä. Kiimojen synkronointiin voi käyttää tilanteesta riippuen leikattuja ns. teaser-pässejä tai pässiefektiä. Aikuiselle suomenlammaspässille sopiva uuhimäärä on noin 50 uuhta. Rotujen välillä on eroja.

Mittarit: Suunnitellussa astutusajassa pysyminen. Tiinehtyvyys.

Tukitoiminnat: Ostoeläinten 4-6 viikon karanteeni ja sopeutus lampolan olosuhteisiin. Pässien kunnon tarkastus kaksi kuukautta ennen astutuskauden alkua; kuntoluokka, hampaat, raajat, sorkat ja liikkeet, nuorilta pässeiltä kivekset ja siitin.

Valinta ja kunnostus

Tavoite: Uuhet, joilla on perusedellytykset kasvattaa tasakokoinen karitsue.

Hyvät käytännöt: Tuotantouuhet valitaan huolella vähintään kaksi kuukautta ennen astutusten alkua. Sopivat uuhet ovat terveitä ja rakenteeltaan kestäviä. Niillä ja niiden emillä on hyvät emo-ominaisuudet. Utare tunnustellaan huolellisesti vieroituksen yhteydessä ja tarvittaessa uudelleen muutaman viikon välein. Uuhet kunnostetaan hyvissä ajoin ennen astutuskautta. Tavoitteena on kuntoluokka 3-3,5 noin kolme viikkoa ennen astutuskauden alkua.

Mittarit: Optimaalisessa kuntoluokassa olevien uuhien osuus kolme viikkoa ennen astutuskauden alkua. Astutettavilla uuhilla ei utare- , jalka- tai hammasvikoja.

Tukitoiminnat: Uuhien kuntoluokittaminen 3-6 viikon välein.